Wednesday, 5 January 2011

Người giàu & Doanh nhân

Đọc chơi, tại tui nhiều chuyện, thích biết chuyện của người ta chứ không phải tui kêu là ông này hay, ông kia hay nên post lên đâu à. Đừng có claim tui.

Chủ tịch Nhà Thủ Đức: 'Tôi không phải là người giàu' - Hix, biết chuẩn giàu rồi đó: phải giàu hơn chủ tịch Nhà Thủ Đức.

'Để thành công, doanh nhân trẻ phải có máu liều' - Nhưng mà liều hổng chắc thành công nghe! Falkenstein nói high risk - high return nhưng mà không có nghĩa là cứ take risk thì có return. Đương nhiên, không take risk thì zero return, nhưng maybe better than negative forever (??!!:)))) - From my friend - Head of something (sorry!) of a private fund.

Người từ bỏ mức lương 10.000 USD - Lương 10,000, đóng BHYT, BHXH, thuế, v.v. + mua đồ ăn mắc thì còn bi nhiêu tiền? Ra làm chủ thôi! :)))

CEO tương lai DongABank: Người mê thử thách lớn Không dám bình luận :))

Phỏng vấn trực tuyến Lý Xuân Hải, Đặng Thành Tâm, Lê Chí Hiếu --- Mr. Hải ăn ảnh nhứt(?)

No comments: