Tuesday, 18 January 2011

Trung-Ấn tranh hùng

TQ tăng trưởng nhanh thì Ấn Độ cũng không kém.

TQ đang marketing cho một đồng tiền quốc tế mới: NDT.

No comments: