Tuesday, 25 January 2011

Vàng giảm về 35 triệu, giá quốc tế về dưới 1330

Vàng giảm mấy trăm ngàn được gọi là "cắm đầu lao dốc"! Những bài này add sentiment cho thị trường ghê!

Chuyên gia thuộc MF Global cho biết ngưỡng hỗ trợ đối với vàng trong khoảng từ 1.317USD/ounce đến 1.331 USD/ounce. Hiện tại 1330 đã bị break.

Một số đang predict 1 range-bound trong short-term:

He looks for gold to be range-bound in the short term. If $1,340 doesn’t hold, then $1,320 may. Meanwhile, the near-term resistance may be around $1,370 to $1,380, Nabavi said.

Range-bound thiệt không hấp dẫn. Trend is your friend mà no-trend thì không dễ chơi như nhiều người nghĩ.

No comments: