Wednesday, 19 January 2011

Vốn ngoại - Bài trên NCĐT

Thị trường không có vốn ngoại cũng complain, có cũng complain!

Hiện tại dòng tiền chảy vào thì chúng ta cứ việc chờ chốt lời!

1 comment:

InconlabeKiet said...

Hix, dạo này có cái thú tao nhã là vào blog bác Tuấn tìm đề tài. Bác Tuấn có thông tin gì về vụ HAGL niêm yết trên TTCK LONDON bằng DR không vậy ta?