Wednesday, 26 January 2011

Tiếp tục bàn về giao dịch của khối ngoại

Lần này là nói chuyện các quỹ ETF của nước ngoài. 1 điều cần nhớ là ETF tương đối transparent nên không phải lo quá.

Màn độc diễn của khối ngoại - Bác Giang Thanh

Hai quỹ ETF hoạt động tại Việt Nam đang nắm giữ những cổ phiếu gì?

Giải mã các quỹ ETF

2 comments:

Anonymous said...

Bác Tuấn ở ngoài học rộng biết nhiều cho em hỏi ETF bán ra như thế nào? Giả dụ BVH giờ nó bán sao được hơn 3 triệu giá> 90 chẳng hạn.

Giang Thanh

Big Happy Man said...

ETF cũng như các quỹ khác ở VN thôi anh ơi. Tùy vào là passive hay active approach mà quỹ nó sẽ bán như thế nào. Còn bán sao cho được giá thì anh thấy mutual fund ngoại làm hoài rồi :))