Tuesday, 18 January 2011

Lãi suất thực quá thấp thì ... nó sẽ tăng

Lãi suất thực quá thấp, lạm phát của châu Á đang cao, có khả năng lây lan sang châu Âu và Mỹ, nghĩa là các đồng tiền của Mỹ và châu Âu có khả năng tăng lãi suất. Trong bối cảnh kinh doanh tiền tệ mà nói, điều này thường đồng nghĩa với việc nhiều người có thể tăng mua vào đồng tiền của Mỹ và châu Âu vì lãi suất thực quá thấp sẽ tăng trở lại.

Tuy nhiên, các nước này đang cần tăng trưởng, do đó hawkish tone sẽ trở lại, hiện tại là ở châu Âu, và sớm muộn Ben Bernanke sẽ phải đổi tone. Nhưng có lẽ họ đều sẽ trì hoãn tăng lãi suất đến sau quý 2.

No comments: