Wednesday, 26 January 2011

Mỹ: DJIA vượt 12.000

Dow Jones vượt 12.000 điểm lần đầu tiên trong 2,5 năm

No comments: