Thursday, 13 January 2011

Kinh tế VN đứng 14 thế giới năm 2050?

PwC dự báo kinh tế Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới vào năm 2050

Câu hỏi thường nghe dạo này ... So what?

Tại sao không để ý là Ấn Độ và Trung Quốc vượt qua Mỹ kìa.

No comments: