Friday, 21 January 2011

Trung Quốc trong mắt phương Tây

Financial Times tỏ ra lo sợ với không ít bài cho thấy sức mạnh và ưu việt của hệ thống TQkinh tế TQ.

Nhưng tờ Economist cho thấy một quan điểm cân bằng hơn. Vấn đề về dân số đang già đi và thu nhập tính theo đầu người vẫn thấp trong bối cảnh phải đối mặt với lạm phát và siết chặt tiền tệ cho thấy những rủi ro đối với tăng trưởng bình quân 10% của TQ.

Nhìn lại TQ-2010, sẽ thấy cả sáng và tối.

No comments: