Sunday, 16 January 2011

EVN nợ 24 nghìn tỷ đồng

Hà ... tới bạn này. Nhưng bạn này có thị trường lớn để mà bù đắp thua lỗ, hơn nữa mang danh là kinh doanh lĩnh vực công ích. Khác với Vinashin.

No comments: