Monday, 17 January 2011

Dòng vốn vào châu Á - Nhìn qua số FDI

Cái này chỉ mới là một snapshot đầu tiên, chưa vội. Nhưng nếu tăng trưởng ở TQ gây thất vọng thì không hẳn là không đáng lo.

FDI vào Trung Quốc 2010 tăng mạnh.

No comments: