Tuesday, 18 January 2011

Kinh tế tài chính thế giới 10-14/1

Trong tuần qua có nhiều cái đáng chú ý, trong đó quan trọng là vụ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha phát hành trái phiếu và vụ TQ tuyên bố quan điểm chính sách.

No comments: