Monday, 24 January 2011

VN điều chỉnh lại khi đến gần 520

VN-Index cuối cùng cũng chịu điều chỉnh, chắc nhiều người nên reo lên vui mừng, "có thế chứ!" vì chả lẽ có mấy người cứ lời hoài sao được, hổng chịu. :))

Khối ngoại tiếp tục mua như thường.

1 số tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh chắc còn kéo được thêm một ít. Nhiều công ty chứng khoán đã nghĩ sẽ test về xung quanh 500.

Nên nghỉ ăn Tết, lo nhiều quá không tốt :)

No comments: