Thursday, 27 January 2011

Tranh luận về báo cáo của QH Mỹ về nguyên nhân khủng hoảng

Quốc hội Mỹ công bố điều tra

WSJ đăng 1 bài phản biện.

Tình huống này giống như là sau khi bị đụng xe ngồi la lên "đúng ra có thể tránh được" rồi nói tại người lái, bắt đi học lại lái xe, bắt kiểm tra xe chặt hơn. 1 số người khác la lên, kiểm tra xe chặt hơn thì cũng sẽ bị đụng xe.

Những evidence có thể được build theo một quan điểm nào đó, bênh vực 1 bên nào đó và chỉ trích 1 bên khác và mở đường cho 1 định hướng chính sách để xử lý những tồn tại của khủng hoảng như Fannie và Freddie cũng như về những đạo luật mới để quản lý hệ thống tài chính Mỹ. Người làm báo cáo luôn có định kiến của mình. Định kiến đó có thể bị political view ảnh hưởng.

No comments: