Wednesday, 28 December 2011

Chuyện mệnh giá cổ phiếu - Chơi banh khờ

Bỏ mệnh giá cổ phiếu? => chúng ta có nhiều chuyện mang tính kỹ thuật phải giải quyết quá, nhưng chúng ta không giải quyết gì cả, để dồn một đống rồi bây giờ luôn lặp điệp khúc ... PHẢI CHỜ ... TẠI VÌ ... CHO NÊN ... PHẢI CHỜ!

Bóng được chuyền vòng quanh và trở lại chỗ cũ. Người tham gia thị trường bị "chơi banh khờ".

Monday, 19 December 2011

Was the Sarbanes-Oxley Act Good News for Corporate Bondholders?

Published on Accounting Horizons

Authors: Mark L. DeFond, Mingyi Hung, Emre Carr, and Jieying Zhang


We investigate the impact of the Sarbanes-Oxley Act (SOX) on corporate bondholder value by examining the bond market reaction to news events leading up to the passage of SOX.

The net impact of SOX on bondholder value is difficult to predict, and there are many reasons why it may be viewed as either good or bad news. Our primary analysis reveals a significant decline in average bondholder value around these events.

In addition, cross-sectional tests find that the decline is significantly larger among riskier bonds and among bonds held by firms that are expected to experience the greatest changes under SOX. Thus, our findings are consistent with the bond market expecting the exogenously imposed changes under SOX to make bondholders worse off.

Friday, 16 December 2011

TKV không phải bỏ tiền làm đường chở bauxite

Trả lời câu hỏi của báo chí rằng việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này chủ yếu nhằm phục vụ cho việc khai thác và vận chuyển bauxite, vậy tại sao TKV lại không phải bỏ tiền, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên cho biết quốc lộ 20 là đường chung, không chỉ phục vụ bauxite mà còn phục vụ nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác. => Lời thì là thành tích riêng, lỗ thì là ... của chung !

Saturday, 10 December 2011

Vốn CK đi đâu?

Vốn ngoại ra đi

Bài có 1 lỗi nhỏ về typo Mizuho, không phải Mizohu. Nhưng rất đáng đọc. Nó phản ánh 1 thực tế là TTCK niêm yết của VN không còn hút tiền, và có thể sẽ mất tiền về tay Campuchia và Lào và cả về tay TTCK nước ngoài.

TTCK chính thức của VN rồi sẽ thành sân sau của những cái kênh kia??!!

25.000 tỷ đồng vốn ngoại sẽ thoái trong năm 2012?

BRICS , TIMBIS or "growth market"?

Rise of the TIMBIs - Foreign Policy

How the BRICs were baked

Predicting the distant future is forbiddingly difficult. Predicting the near future is no easier. - So insightful.

Friday, 9 December 2011

Why gold is down when everything turns worse?

Market Nuggets: HSBC: Gold Weighed Down By Lending From Institutions Looking To Raise Dollars

Not this way of explaining Giá vàng lao dốc xuống sát 1.700 USD

Market Nuggets: Gold’s Price Fall Reflect Dollar, Global Economic Outlook – Sharps Pixley

Giá trị tài sản SPDR 'bốc hơi' gần 3 tỷ USD sau một đêm

Based on technical charts, gold could see further selling and in the short-term there’s the possibility of prices falling under $1,500 an ounce, says Commerzbank.

Weakness of that magnitude would likely be driven by investors in the futures market, they add. Friday’s CFTC data should show the beginning of speculators reducing their net long positions. “That said, investors with a medium- and long-term view are remaining loyal to gold, and gold ETFs are still showing no outflows. In our view, bargain hunters are soon likely to take advantage of the low price levels,” the bank says.
-----------

Update: Giá trị tài sản SPDR 'bốc hơi' gần 3 tỷ USD sau một đêm