Friday, 18 October 2013

One Man's View of the World by Lee Kuan Yew

Nhân dịp quyển sách One Man's View of the World của Lý Quang Diệu ra mắt, có nhiều bài viết dựa trên quyển sách có khá nhiều thông tin đáng chú ý, chẳng hạn như ở đây, trên BBC.

Ngoài chuyện liên quan tới Việt Nam, cũng có nhiều cái hay về Singapore và những nước khác, chẳng hạn:

One Man’s View of the World and a Thousand Faceless Men: Singapore's cadre system

A review of MM Lee Kuan Yew’s new book: “One Man’s View of the World”


Lee Kuan Yew Compares Xi Jinping to Nelson Mandela in New Book

Concerns about Malaysian economic zone

Nói chung, đọc cho biết. Just One Man's View of the World.