Wednesday, 31 December 2008

Market performance 2008 - How bad it is

Six year gain = 1 year lost

http://www.nytimes.com/2009/01/01/business/economy/01markets.html?_r=1&hp

Tuesday, 30 December 2008

Currency Outlook 2008-2009

Top Trades 2009

http://www.dailyfx.com/story/topheadline/Top_Forex_Trades_for_2009_1229714797330.html

Monday, 29 December 2008

Ngan hang noi - ngoai

Đã có 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài

http://cafef.vn/2008122905056836CA34/them-2-ngan-hang-ngoai-duoc-cap-phep-hoat-dong-tai-viet-nam.chn

Wednesday, 24 December 2008

Asian Economy

CHINA

China attract investment by stimulus package

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aZwADhn_cJzg&refer=economy

China exports hit

http://www.france24.com/en/20081210-asia-china-invest-export-fell-november-imports

------------------------------------------
JAPAN

Japan recession

http://www.france24.com/en/20081219-japan-economy-recession-growth-forecast-2009


Japan debates on taking credit risk

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aFT06PdnzTuM&refer=economy


Sony cut jobs

http://www.france24.com/en/20081210-sony-will-cut-16000-jobs-total-electronics-japan-layoffs-recession

Japan recession worse

http://www.france24.com/en/20081209-japans-recession-worse-feared-contraction-gdp-third-quarter

US economy

Mixed picture on US economy More jobs lost but spending still strong and durable orders drop less than expected but last month durable orders already fell sharply

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=audHmQcYVBxY&refer=home

Monday, 22 December 2008

VN Education

http://vietsciences.free.fr/khaocuu/congtrinhkhoahoc/danhgianghiencuukhoahoc.htm

http://chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/GiaoDuc-VietNam/Lam_the_nao_de_GD_thuc_su_la_quoc_sach/

http://chungta.com/Desktop.aspx/GiaoDuc/GiaoDuc-VietNam/GS_Hoang_Tuy-Khung_hoang_giao_duc_Nguyen_nhan_va_loi_ra/

http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Giao-Duc/Sinh_vien_duoc_doi_xu_nhu_nguoi_lon/

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=65&CategoryID=6&News=2499

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=65&CategoryID=6&News=2257

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=65&CategoryID=6&News=2561

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=65&News=2552&CategoryID=6

Saturday, 20 December 2008

Ngành ô tô Mỹ

Obama kêu gọi cải tổ

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2008/12/081220_obama_automakers.shtml

17,4 tỷ cứu trợ ô tô Mỹ

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/story/2008/12/081219_bush_bailout.shtml

World on the crisis 2008

Người hùng và tội đồ của 2008

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=292678&ChannelID=2

I love Buffet, whatever goes on.


Emerging market outperforms: is it? => 'Last in first out' thought

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid=aN4LA1cYzq28&refer=home

Bill Gates & Warren Buffet

How Buffet earns money - From The SnowBall

http://123.30.108.40/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=292905&ChannelID=119


Bill Gates and US educational system's reform

http://123.30.108.40/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=292904&ChannelID=119I respect these richest guys - They are much different from other richest guys

On State-owned-corporations

Hạn chế vốn mềm and Ponzi game - Soft budget coinstraints - Good article by Nguyen Thanh Nga
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/13355/

Đã đặc quyền không thể đòi thêm quyền - Phạm Chi Lan
http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=11182

Thiếu cạnh tranh người tiêu dùng thiệt hại - Phạm Chi Lan
http://123.30.108.40/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=292455&ChannelID=119

Friday, 19 December 2008

Intangible Asset

Thương hiệu - How to value it? => We need to know what it is.
http://vneconomy.vn/20081215100150463P0C5/di-tim-goc-cua-thuong-hieu.htm

On oil price

A good explanation on oil price => dịch khá hay

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=292906&ChannelID=119

Monday, 15 December 2008

Some on US markets

Crazy Maddock case: Crazy SEC!
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601213&sid=atBIu3Se5SQk&refer=home


US recovers when bad news comes
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601213&refer=home&sid=adI99A6_kU18

Wednesday, 10 December 2008

On the issue of “tập đoàn”

http://www.vneconomy.vn/20081208120157549P0C5/tap-doan-nen-chi-la-danh-hieu.htm

http://www.answers.com/topic/conglomerate

Friday, 5 December 2008

Giải quyết vấn đề suy thoái

Phải quan tâm đến nhân tố nền tảng

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/12850/


1 tỷ USD kích cầu không phân biệt thành phần kinh tế (Really?!)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291150&ChannelID=11


Kích cầu thông qua tái cấu trúc kinh tế

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291290&ChannelID=11


Trong tin xấu có điều tốt

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291163&ChannelID=87


Bài rất hay của thầy Thơ

http://www.viet-studies.info/kinhte/TranNgocTho_ThayDoiThatSu.htmhttp://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=289140&ChannelID=91

Giảm phát và đình trệ

Cần hiểu đúng về giảm phát

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/12341/


Nỗi lo giảm phát và đình trệ kinh tế

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/11929/


Quá sớm để lo giảm phát

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/11502/


Không quá sớm để lo giảm phát

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/bandocviet/11843/


Khó có chuyện giảm phát

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/12233/


Khắc phục đình trệ và ngăn ngừa lạm phát: thách thức mới

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/12849/

Thẻ ATM và phí

Nên cân nhắc kỹ việc thu phí thẻ ATM

http://dantri.com.vn/diendandantri/en-can-nhac-ky-viec-thu-phi-the-ATM/2008/12/263164.vip

Nên hiểu rõ lợi ích của thẻ ATM

http://dantri.com.vn/diendandantri/Can-hieu-ro-loi-ich-cua-dich-vu-ATM/2008/12/262518.vip

Chưa thu phí thẻ ATM

http://dantri.com.vn/diendandantri/Chua-thu-phi-rut-tien-qua-ATM-la-hop-ly/2008/11/262136.vip

Trial

http://www.vietstock.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=97725&ChannelID=37

http://www.vneconomy.vn/20081204043752762P0C10/imf-du-bao-muc-tang-truong-cua-viet-nam-nam-toi.htm

FT Roubini ideas of capital expenditure

http://www.vneconomy.vn/2008120509152668P0C6/kho-bac-nha-nuoc-tu-choi-thanh-toan-gan-200-ty-dong.htm

http://www.vneconomy.vn/20081204110349574P0C5/kinh-te-nha-nuoc-phinh-to-thanh-the-doc-quyen.htm

http://www.vneconomy.vn/20081203015735855P0C5/danh-1-ty-usd-de-kich-cau.htm

Monday, 1 December 2008

Economist on the crisis

Policy in a recession: Putting the air back in
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12510859


The next front is fiscal
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=12511161


Europe's baleful bail-outs
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=12510261

Paying for Gordon Brown's past imprudence
http://www.economist.com/world/britain/displaystory.cfm?story_id=12516590

Deleveraging drives markets downward
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12516680

A helping hand to homeowners
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12470547

How are emerging markets suffering
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12481004

The global crisis hits Africa’s economy
http://www.economist.com/world/mideast-africa/displaystory.cfm?story_id=12516656

Happy or not happy
http://www.nytimes.com/2008/12/27/opinion/27lyubomirsky.html?_r=3

Many indices
http://freakonomics.blogs.nytimes.com/

New Economist - 10 years ago
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=179915#login

Foreign banks in Asia - Need a strategy
http://www.economist.com/finance/displaystory.cfm?story_id=12855427

Monday, 24 November 2008

Kinh te thi truong & phi thi truong

Kinh tế … phi thị trường- Nguyễn Vạn Phú
http://dddn.com.vn/20081121035336624cat97/Kinh-te-phi-thi-truong.htm

Tính thị trường và tính phi thị trường - Trần Hải Hạc
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/10246/

Yếu tố phi thị trường đang trở lại - Nguyên Tấn
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/8638/

Saturday, 22 November 2008

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CHỨNG KHOÁN

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CHỨNG KHOÁN

Cổ phiếu thưởng phải chịu thuế thu nhập (17/5/2007)
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/142925/

Chơi chứng khoán phải chịu nhiều thuế thu nhập (23/5/2007) => cái gì phải đến cũng đến
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/05/3B9F657D/


Thuế thu nhập chứng khoán: Mức 25% là quá cao (5/7/2007)
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/150866/


Nếu thu thuế chứng khoán cao, nhà đầu tư sẽ bỏ sàn (7/9/2007) => Hù nhau hoài
http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/chung_khoan/20070907/35A65A16/

Thu thuế chứng khoán: Bao nhiêu là vừa? (24/10/2007)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=225905&ChannelID=86

Nhà đầu tư muốn thuế chứng khoán phải có lộ trình (22/11/2007) => vâng giờ có lộ trình rồi
http://www.vnexpress.net/vietnam/kinh-doanh/chung-khoan/2007/11/3b9fc8aa/

Chưa đánh thuế thu nhập từ chứng khoán (9/1/2008) => NN cũng biết sợ
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/180265/

Thuế chứng khoán: vừa làm vừa hỏi? (7/8/2008) => Chuyện thường ngày ở huyện
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/215893/

Chọn cách nào để đóng thuế chứng khoán? (17/10/2008) => Haìz, giờ cũng đóng chứ có bỏ sàn đâu
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/228421/

Thuế chứng khoán: Khó cho nhà đầu tư (1/11/2008)
http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=15679

Ý tưởng mới về thu thuế chứng khoán (13/11/2008) => Thu thuế cũng có sáng tạo?
http://www4.sanotc.com/News/ViewItem.aspx?item=314156


UBCKNN đã làm hết sức mình để xin giãn thuế chứng khoán (15/11/2008) => đáng khen, hay quá, vỗ tay, vì các vị đã cố gắng hết sức và vẫn không đạt được gì!
http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=15983

Chia cổ tức chạy thuế (17/11/2008)
http://www4.sanotc.com/News/ViewItem.aspx?item=314672

Bên lề
http://www.onboom.com/Bai_viet/Noi_dung/1978/89/

Doc bao tuan 17-21/11

Doc bao tuan 17-21/11

Định mức khuây khỏa => Hải Lý viết để đẩy thị trường chăng?http://www.vneconomy.vn/20081122114543390P0C7/dinh-muc-khuay-khoa.htm

Giảm phát chưa đáng ngại! => Nói có lý, giá tăng chậm mà, lo gì, chừng nào không có tiền mua đồ mới lo http://www.vneconomy.vn/20081121092852733P0C6/giam-phat-tai-viet-nam-chua-dang-ngai.htm

Ngân hàng Nhà nước tán thành thu phí ATM ! => Lại đòi thu phí trong khi hệ thống có cải thiện được chăng?

http://www.vneconomy.vn/20081123121732796P0C6/ngan-hang-nha-nuoc-tan-thanh-thu-phi-atm.htm

Ôi, một thời Citi …

http://www.vneconomy.vn/20081121043118968P0C6/citigroup-co-the-bi-thau-tom.htm

3 ngân hàng Mỹ bị đóng cửa trong 1 ngày => có hai ngân hàng là savings banks!


http://www.vneconomy.vn/20081122030428530P0C6/3-ngan-hang-my-bi-dong-cua-trong-mot-ngay.htm

Wednesday, 5 November 2008

Kiếm 200.000 GPB bằng nghiên cứu

(Dân trí) - Khó có thể ngờ rằng ngồi trước mặt tôi là một cô gái Việt mới 27 tuổi nhưng đang chứng minh cho thế giới rằng mô hình kinh tế vĩ mô được áp dụng hiện nay có nhiều chỗ chưa chuẩn xác, đồng thời chỉ ra một mô hình mới mang tính khả thi hơn.


Và với ý tưởng táo bạo ấy, cô đã được Bộ Giáo dục Anh cấp học bổng trị giá gần 200.000 bảng Anh (tương đương gần 6 tỷ VND) cho chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ về các mô hình kinh tế vĩ mô.
Đó là tiến sỹ Lê Võ Phương Mai - cán bộ của trường đại học nổi tiếng Cardiff (Anh)- thành viên tổ chức nghiên cứu kinh tế của Liverpool. (Cardiff thật ra rank không cao, thậm chí rất thấp ở nhiều bảng, nhưng rank khá cao trong các trang Economics, chẳng hạn như ở REPEC http://ideas.repec.org/top/top.bschool.html).


Tác động lớn tới người làm chính sách


Để nghiên cứu được các mô hình kinh tế vĩ mô phải là những chuyên gia kinh tế giỏi và có nhiều năm kinh nhiệm. Với Mai thì ít nhất một trong hai yếu tố đó (ví như tuổi tác) còn thiếu. Mai đã đối mặt với trở ngại ấy như thế nào?


Nghiên cứu của tôi là dùng một thuật toán để kiểm tra các mô hình kinh tế. Nhờ đó, tôi đã chỉ ra mô hình kinh tế vĩ mô đang được áp dụng phổ biến có những điểm chưa chuẩn xác và không thể dùng riêng mô hình này để chẩn đoán nền kinh tế, cần phải có một sự thay đổi.

Tôi cũng đã chứng minh rằng nền kinh tế Mỹ không thể dùng riêng mô hình này mà phải thêm những mô phỏng khác thì mới chuẩn xác hơn.

Để có thể thực hiện được đề tài nghiên cứu này, tôi may mắn đã nhận được sự giúp đỡ lớn lao của người thầy và cũng là chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Anh.

Ông là Giáo sư, tiến sỹ Patrick Minford - người đã từng nhiều năm làm cố vấn kinh tế cho nguyên Thủ tướng Anh, bà Margaret Thatcher. Trong thời gian làm nghiên cứu tiến sỹ và sau đó, ông đã hỗ trợ tôi rất nhiều, nhất là những kiến thức liên quan đến thực tế.


Một mô hình kinh tế vĩ mô mới? Hình hài nó như thế nào vậy?


Tôi xây dựng mô hình mới dựa trên thuyết mô hình kinh tế hiện nay có tên là New Keynesian Model với một thuyết cũ hơn là New Classical. Thông qua các dữ liệu sẵn có, tôi đã chứng minh rằng, nền kinh tế được mô phỏng theo hai thuyết này gặp nhau sẽ thấy đúng hơn.

(Đây là các paper của Lê Võ Phương Mai. http://ideas.repec.org/f/ple301.html None get published yet. Vì vậy, Dantri có lẽ nói hơi quá hay hơi sớm chăng? Wait and see. Một vấn đề khác, 200,000 GBP đó có lẽ là shared project với Patrick Minford, http://www.cf.ac.uk/carbs/faculty/minfordp/index.html).

Khi đọc các luận thuyết của bạn, các chuyên gia kinh tế Anh chắc khó đồng tình?


Trước khi tôi làm nghiên cứu này, đã có nhiều người không đồng tình với mô hình hiện nay nhưng do họ không tìm được mô hình nào phản bác lại nên khi tôi làm thì họ cũng đồng tình. Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đồng ý với cách lập luận của tôi.

Chuyện này cũng là bình thường vì trong kinh tế vĩ mô có rất nhiều trường phái. Song điều quan trọng là nghiên cứu của tôi có tính thực thi nên đã tác động lớn tới suy nghĩ của những người làm chính sách, nghĩa là họ đã phải nghĩ đến các mô hình khác chứ không chỉ dùng mô hình như bây giờ.


Trường hợp đầu tiên được đặc cách lên tiến sỹ


Những người trẻ tuổi thường mơ mộng mà kinh tế thuộc lĩnh vực khô khan. Con đường bạn đến với ngành này như thế nào?


Tôi yêu khoa học tự nhiên từ nhỏ. Năm 12 tuổi, tôi cùng gia đình sang Nga và học trường phổ thông chuyên lý tại đây. Tốt nghiệp phổ thông, tôi sang Anh học dự bị đại học tại trường Bellebys ở Brighton và học đại học ở trường Cardiff.

Hồi năm thứ nhất học đại học, tôi chọn ngành Tài chính - Ngân hàng, nhưng đến năm thứ hai, nhận thấy tôi có năng khiếu về kinh tế, các thầy đã khuyên tôi chuyển sang học ngành kinh tế và đó chính là dấu mốc gắn tôi với con đường nghiên cứu sau này. (Đấy, đừng có học Tài chính ngân hàng nhé, không có 200,000 GBP đâu!!! Tại vì Bộ GD Anh không có prefer research liên quan tới tài chính ngân hàng, hổng có giúp ích quốc kế dân sinh, nghiên cứu mô hình kinh tế có ăn hơn).

Nghe nói, Mai là người đầu tiên của trường Cardiff được đặc cách học tiến sĩ?


Năm 2003, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã xin được học bổng cao học ở nhiều nơi như tại trường ĐH Oxfoxd, ĐH Cambridge, ĐH Kinh tế chính trị Londonnhưng rồi tôi lại quyết định học tiếp ở trường Cardiff (đây là sự khác biệt, ai chứ bạn Tuấn mà có Ox, Cam hay LSE kiu cho học bổng là chạy tới liền, bởi dzậy, mãi đến giờ cũng không có 200,000; người ta có mấy cái cũng không thèm nên mới có 200,000. Phải tự kiểm mới được!), nơi có người thầy đã dìu dắt tôi trong suốt những năm học đại học.

Do có kết quả học tập xuất sắc, tôi đã trở thành sinh viên đầu tiên của trường Cardiff được đặc cách học luôn tiến sĩ (vì theo quy định bắt buộc phải học qua thạc sỹ mới được làm tiến sỹ - PV, ở đâu ra cái qui định này vậy?). Đề tài nghiên cứu sau tiến sỹ mà tôi được nhận học bổng gần 200.000 bảng Anh cũng bắt đầu nhen nhóm trong quá trình tôi làm tiến sỹ tại trường.


Học bổng gần 200.000 bảng Anh không chỉ lớn đối với người Việt Nam mà tại Anh cũng vậy. Mai có cảm thấy vinh dự vì điều đó không?


Đây là suất học bổng do Bộ Giáo dục Anh cấp rất có uy tín, mỗi năm chương trình này chỉ cấp tối đa là 15 suất dành cho lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, do điều kiện lựa chọn rất khắt khe, nếu người xin cấp học bổng không đưa ra được chủ đề làm nghiên cứu có sức thuyết phục thì sẽ không thể xin được.


Chính vì thế, có nhiều năm số người nhận được học bổng này rất ít. Về trường hợp của tôi, theo đánh giá của cơ quan xét cấp học bổng thì chủ đề nghiên cứu này có tác động lớn tới nền kinh tế.
Hơn nữa do nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế lại bao gồm nhiều kiến thức về toán học nên tôi đựơc nhận học bổng kéo dài tới 2 năm (2008 - 2010) và số tiền đó lên đến gần 200.000 bảng Anh.


Trót mê nghiên cứu rồi (tui mà có 200.000 bảng tui cũng mê nghiên cứu!)


Mai có dự định gì cho công việc sắp tới của mình?


Cái mô hình mới của tôi đang làm rất khả thi và hiện tại tôi đang thực hiện đề tài mới về Bong bóng giá cả đối với các thị trường như: vàng, bất động sản, chứng khoán, vật liệu… và cách xử lý của nhà nước.


Việc nghiên cứu đề tài tiếp theo cũng là cách củng cố cho mô hình mới mà tôi đưa ra. Chẳng hạn như sự nổ bong bóng về giá nhà đất vừa qua tại Mỹ, nhiều người nói là phải ngăn chặn bong bóng này từ đầu nhưng Chính phủ Mỹ không làm được điều đó.


Và để có bài học, chúng ta cần phải chứng minh bằng mô hình vĩ mô, tôi sẽ thể hiện điều đó trong nghiên cứu của tôi.


Hiện tượng "bong bóng nổ" cũng đã từng xảy ra với nhiều thị trường hiện nay, nền kinh tế Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nguy cơ này. Với kiến thức của mình, Mai có sự liên tưởng nào tới nền kinh tế trong nước hiện nay?


Tôi có được thông tin về nền kinh tế Việt Nam qua sách báo và internet. Theo tôi, lạm phát cao như thời gian vừa qua là do mình mở cửa quá nhanh các thị trường như chứng khoán, nhà đất… và không quản lý được.

Chính sách tiền tệ và chính sách quản lý ở Việt Nam vẫn còn có những bất cập. Để có thể giải quyết được tận gốc vấn đề, nhà nước cần quan tâm đến các chính sách luật pháp, tiếp đến là bộ máy quản lý và ngân hàng.


Một vấn đề nữa, hiện nay Việt Nam đang là một nước nhập siêu, trong khi đó một nền kinh tế bền vững cần phải phát triển nội tại, từ "trong nhà". Như nền kinh tế Trung Quốc, họ đẩy mạnh tiêu thụ và sản xuất trong nước, đó là chính sách tốt. Vì nếu nhập siêu hay xuất siêu khi ở bên ngoài có vấn đề thì sẽ bị tác động mạnh.


Đã bao giờ Mai nghĩ đến việc sẽ trở về Việt Nam đóng góp cho đất nước?


Trong thời gian tới, ít nhất là cho đến khi hoàn thành chương trình nghiên cứu, tôi sẽ vẫn vừa giảng dạy và nghiên cứu tại Cardiff. Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian đi thuyết trình và viết bài.
Tôi cũng tranh thủ về nước hàng năm để giúp các học sinh giỏi của Việt Nam có cơ hội tiếp cận với các trường học tốt của Anh, trước mắt là Cardiff và Bellerbys, nơi tôi từng học, đồng thời thực hiện kết nối hợp tác đào tạo giữa các trường ở Việt Nam và Vương quốc Anh. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn sau này được về Việt Nam đóng góp cho đất nước.


Nhưng lĩnh vực nghiên cứu mà Mai đang theo đuổi e khó có thể tìm được một công việc phù hợp ở Việt Nam hoặc phải chấp nhận thay đổi công việc khác? (PV này chán sống, chính phủ đang kêu gọi nhân tài về nước mà lại đuổi người ta đi kìa, kiu về nước hổng có việc làm đâu)


Đúng là ngành của tôi hiện giờ khó xin việc ở Việt Nam vì nó chỉ phù hợp với công việc của những người làm chính sách, còn làm ở công ty thì kiến thức của tôi sẽ không có điều kiện vận dụng.
Nhưng tôi nghĩ trong tương lai, Việt Nam cần phải có chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô và lúc đó, kiến thức của tôi có thể vận dụng đựơc. Còn phải thay đổi công việc ư? Tôi nghĩ là khó vì tôi đã trót mê nghiên cứu mất rồi rồi.

Xin cám ơn bạn vì buổi trò chuyện này!

Tuesday, 4 November 2008

ĐỔI MỤC TIÊU BLOG

Vì trang bên Opera tiện cho lưu trữ hơn nên trang bên đó sẽ chuyển thành trang lưu trữ về Business & Finance http://my.opera.com/hoquoctuan83/blog/

Trang này sẽ chuyển mục đích thành trang linh tinh về đủ loại, nhưng chủ yếu vẫn là Business và Finance. Trang Yahoo 360 sẽ chuyển thành trang để câu khách vào 2 trang bên này.

Tuy nhiên trang này sẽ không đóng cửa mà sẽ phát triển mạnh mẽ hơn (miễn là có mục linh tinh vào là phát triển lẹ hà).Friday, 31 October 2008

Bai viet cua chu blog thang 9 - thang 10

BÀI VIẾT THÁNG 9 & 10
--------------------------------------------------------------------
TUỔI TRẺ CUỐI TUẦN
Người “gác cổng” không gác cổng?

--------------------------------------------------------------------

THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN

Càng tinh vi càng dễ bị lợi dụng

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/ghinhan/11019/

Mỗi người một số phận

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/11304/

Từ tài chính lan đến sản xuất

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/11506/

Số phận đồng đôla và những hệ lụy

http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/chungkhoan/10550/

Siết đúng mức

http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/11242/

Quyền chủ động trong hội nhập

http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/10249/

--------------------------------------------------------------------

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Không đủ khả năng thống kê vì bộ search của DTCK không tìm theo tên, nhưng có 1 bài này được trích nhiều và thu hút nhiều sự sỉ vả.

Khủng hoảng tài chính và thời cơ vàng

http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=15388

Forecasting Stock Market Returns - New UCLA paper

Forecasting Stock Market Returns: The Sum of the Parts is More than the Whole
Miguel A. Ferreira Universidade Nova de Lisboa
Pedro Santa-Clara University of California, Los Angeles

National Bureau of Economic Research (NBER) September 7, 2008

Abstract:

We propose forecasting separately the three components of stock market returns: dividend yield, earnings growth, and price-earnings ratio growth. We obtain out-of-sample R-squared coefficients (relative to the historical mean) of nearly 1.6% with monthly data and 16.9% with yearly data using the most common predictors suggested in the literature. This compares with typically negative R-squared coefficients obtained in a similar experiment by Goyal and Welch (2008). An investor who timed the market with our approach would have had a certainty equivalent gain of as much as 2.3% per year and a Sharpe ratio 82% higher than using the historical mean to forecast returns. We conclude that there is substantial predictability in equity returns and that it would have been possible to time the market in real time.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1264670

Thursday, 30 October 2008

Value Judgement Vang - Strange View cua Nadler & A professor

Value Judgement - Jon Nadler

http://www.kitco.com/ind/nadler/oct302008B.html

"Not being omniscient, I will not consider every factor that now or in the future may impact upon gold’s price. But I will examine a few factors that, by themselves, suggest that gold is overvalued (at 735$ still overvalued??!). If gold is overvalued now, it could become even more overvalued." (Oh my God! It is mometum trading).

Tuesday, 28 October 2008

Le khai truong 28/10/2008

Khai trương trang blog về business và finance của Hồ Quốc Tuấn. Chuyên lưu trữ bài viết và các loại tin tức linh tinh về business accounting & finance.

Ngày khai trương: 28/10/2008 (số đẹp hén)

Ngày dẹp tiệm: ai biết(!)

QuocTuan welcomes you! (giống Beijing welcomes You)