Tuesday, 4 November 2008

ĐỔI MỤC TIÊU BLOG

Vì trang bên Opera tiện cho lưu trữ hơn nên trang bên đó sẽ chuyển thành trang lưu trữ về Business & Finance http://my.opera.com/hoquoctuan83/blog/

Trang này sẽ chuyển mục đích thành trang linh tinh về đủ loại, nhưng chủ yếu vẫn là Business và Finance. Trang Yahoo 360 sẽ chuyển thành trang để câu khách vào 2 trang bên này.

Tuy nhiên trang này sẽ không đóng cửa mà sẽ phát triển mạnh mẽ hơn (miễn là có mục linh tinh vào là phát triển lẹ hà).1 comment:

Thu Hien said...

Trời, bắt chị chạy từ trang blog Yahoo 360 của em sang blogspot, giờ sang đây rồi dụ sang My opera là sao??