Saturday, 22 November 2008

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CHỨNG KHOÁN

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ CHỨNG KHOÁN

Cổ phiếu thưởng phải chịu thuế thu nhập (17/5/2007)
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/142925/

Chơi chứng khoán phải chịu nhiều thuế thu nhập (23/5/2007) => cái gì phải đến cũng đến
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/05/3B9F657D/


Thuế thu nhập chứng khoán: Mức 25% là quá cao (5/7/2007)
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/150866/


Nếu thu thuế chứng khoán cao, nhà đầu tư sẽ bỏ sàn (7/9/2007) => Hù nhau hoài
http://tintuc.timnhanh.com/kinh_te/chung_khoan/20070907/35A65A16/

Thu thuế chứng khoán: Bao nhiêu là vừa? (24/10/2007)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=225905&ChannelID=86

Nhà đầu tư muốn thuế chứng khoán phải có lộ trình (22/11/2007) => vâng giờ có lộ trình rồi
http://www.vnexpress.net/vietnam/kinh-doanh/chung-khoan/2007/11/3b9fc8aa/

Chưa đánh thuế thu nhập từ chứng khoán (9/1/2008) => NN cũng biết sợ
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/180265/

Thuế chứng khoán: vừa làm vừa hỏi? (7/8/2008) => Chuyện thường ngày ở huyện
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/215893/

Chọn cách nào để đóng thuế chứng khoán? (17/10/2008) => Haìz, giờ cũng đóng chứ có bỏ sàn đâu
http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/228421/

Thuế chứng khoán: Khó cho nhà đầu tư (1/11/2008)
http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=15679

Ý tưởng mới về thu thuế chứng khoán (13/11/2008) => Thu thuế cũng có sáng tạo?
http://www4.sanotc.com/News/ViewItem.aspx?item=314156


UBCKNN đã làm hết sức mình để xin giãn thuế chứng khoán (15/11/2008) => đáng khen, hay quá, vỗ tay, vì các vị đã cố gắng hết sức và vẫn không đạt được gì!
http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=15983

Chia cổ tức chạy thuế (17/11/2008)
http://www4.sanotc.com/News/ViewItem.aspx?item=314672

Bên lề
http://www.onboom.com/Bai_viet/Noi_dung/1978/89/

No comments: