Monday, 24 November 2008

Kinh te thi truong & phi thi truong

Kinh tế … phi thị trường- Nguyễn Vạn Phú
http://dddn.com.vn/20081121035336624cat97/Kinh-te-phi-thi-truong.htm

Tính thị trường và tính phi thị trường - Trần Hải Hạc
http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/10246/

Yếu tố phi thị trường đang trở lại - Nguyên Tấn
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/8638/

No comments: