Tuesday, 7 June 2011

Quản lý tài nguyên thiên nhiên ở VN

Không phải vô cớ mà Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 (Vietnam Development Report 2011, VDR-2011) của Ngân hàng Thế giới lại tập trung vào chuyện “quản lý tài nguyên thiên nhiên”, cũng là tên gọi của báo cáo này. VDR 2011 chỉ rõ: cả ba trụ chính của quản lý tài nguyên thiên nhiên nước ta (hiệu quả kinh tế, bền vững môi trường và công bằng xã hội) đều đang có nhiều khoảng trống, nhất là quản lý tài nguyên khoáng sản. Và lĩnh vực này đang cần được đổi mới hơn bao giờ hết.

Trích bài trên báo Tuổi Trẻ của GS. Đặng Hùng Võ