Saturday, 22 November 2008

Doc bao tuan 17-21/11

Doc bao tuan 17-21/11

Định mức khuây khỏa => Hải Lý viết để đẩy thị trường chăng?http://www.vneconomy.vn/20081122114543390P0C7/dinh-muc-khuay-khoa.htm

Giảm phát chưa đáng ngại! => Nói có lý, giá tăng chậm mà, lo gì, chừng nào không có tiền mua đồ mới lo http://www.vneconomy.vn/20081121092852733P0C6/giam-phat-tai-viet-nam-chua-dang-ngai.htm

Ngân hàng Nhà nước tán thành thu phí ATM ! => Lại đòi thu phí trong khi hệ thống có cải thiện được chăng?

http://www.vneconomy.vn/20081123121732796P0C6/ngan-hang-nha-nuoc-tan-thanh-thu-phi-atm.htm

Ôi, một thời Citi …

http://www.vneconomy.vn/20081121043118968P0C6/citigroup-co-the-bi-thau-tom.htm

3 ngân hàng Mỹ bị đóng cửa trong 1 ngày => có hai ngân hàng là savings banks!


http://www.vneconomy.vn/20081122030428530P0C6/3-ngan-hang-my-bi-dong-cua-trong-mot-ngay.htm

1 comment:

Chu.t Xiu said...

hehhe, ôi, ông Béo hạnh phúc ...cười chết sặc!!
Anh ko viết báo mà đi bôi bác sỉ nhục mí bài báo vậy àh...hehehhe