Friday, 16 December 2011

TKV không phải bỏ tiền làm đường chở bauxite

Trả lời câu hỏi của báo chí rằng việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này chủ yếu nhằm phục vụ cho việc khai thác và vận chuyển bauxite, vậy tại sao TKV lại không phải bỏ tiền, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên cho biết quốc lộ 20 là đường chung, không chỉ phục vụ bauxite mà còn phục vụ nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác. => Lời thì là thành tích riêng, lỗ thì là ... của chung !

No comments: