Saturday, 10 December 2011

Vốn CK đi đâu?

Vốn ngoại ra đi

Bài có 1 lỗi nhỏ về typo Mizuho, không phải Mizohu. Nhưng rất đáng đọc. Nó phản ánh 1 thực tế là TTCK niêm yết của VN không còn hút tiền, và có thể sẽ mất tiền về tay Campuchia và Lào và cả về tay TTCK nước ngoài.

TTCK chính thức của VN rồi sẽ thành sân sau của những cái kênh kia??!!

25.000 tỷ đồng vốn ngoại sẽ thoái trong năm 2012?

No comments: