Tuesday, 6 December 2011

Chinese equities: sectors vs stocks

Sector selection is more important than stock selection when it comes to investing in Chinese equities, according to HSBC.

1 comment:

Anonymous said...

Anh Tuấn rảnh rồi mà không chịu trả lời mail em nhỉ.

Thôi em buồn và dỗi rồi ra kênh Thị Nghè uống rượu một mình đây!

He he


Giang Thanh