Tuesday, 25 January 2011

Phía sau việc “trảm tướng” ngân hàng

Tăng vốn nhanh tất nhiên tỷ suất lợi nhuận chịu áp lực.

Trảm tướng cũng không chắc thay đổi được gì, nhưng cho thấy hiện nay muốn ngồi ghế của các sếp ngân hàng thì không dễ chịu chút nào.

No comments: