Friday, 21 January 2011

Doanh nghiệp Việt sợ bị thâu tóm

Trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là tại HNX, số doanh nghiệp có mức vốn hóa dưới 300 tỷ đồng không thiếu. Thậm chí chỉ cần vài nhà đầu tư cá nhân lớn cũng có thể mua sạch cả doanh nghiệp nếu thuận tiện, chưa kể đến các tổ chức.

No comments: