Wednesday, 26 January 2011

Chuyện sáp nhập

Kể vài chuyện sáp nhập của DN niêm yết.

Nói chung thì cái mảng này chả bao giờ là dễ cả. Nếu không thì cần gì công ty tư vấn và công ty tư vấn không giành nhau mấy cái deal này.

2 comments:

Anonymous said...

Bài này cũ lắm rồi mà bác Tuấn. Có cả năm nay roài.
Giang THanh

Big Happy Man said...

:) Để để nhớ anh ơi. Dạo này em lẩm cẩm lắm.