Saturday, 8 January 2011

10 stock pick 2011

10 stock pick 2011 (hổng phải cho VN).

Theo arbitrage theory, tiền nào của đó, đồ (stock pick) free thì ... phải an toàn (risk free) và lợi nhuận thấp hơn benchmark (No excess return) ?!!!

Về cái khoản risk free thì giải thích như sau: lên báo la làng lên mà cho free người ta thì phải giữ cái tên mình, nên phải pick 1 cái stock mà xs nó bị lỗ không cao lắm cho chắc ăn. Cái này assume asymmetric loss function của stock pickers. Nhưng nếu bạn này thích chơi nổi để nổi tiếng thì lại khác! Pick 1 cái thiệt risky để hope là mình sẽ beat the market và cuối năm bà con lôi ra kêu gào. Tui tin là những người lên media nói thì đa số là có asymmetric loss fuction vì đều là người có tên tuổi. 1 số ít nổi tiếng nhờ gây sốc thì sẽ chuyên ở mảng "gây sốc", không có trong chỗ này.

Ca sĩ chuyên gây sốc thì sẽ không thường hát nhạc opera và nhạc Trịnh. Hi vọng vậy.

No comments: