Thursday, 13 January 2011

Bác Trichet dọa tăng lãi suất EUR

Mới có 1 tí dấu hiệu lạm phát mà đã dọa "tui sẵn sàng tăng lãi suất nhe" trong khi lại giữ nguyên lãi suất 1% ???!!!

Mr Trichet struck a hawkish tone after the central bank’s policy meeting – at which it left its main lending rate at 1 per cent – emphasising that the ECB was prepared to raise interest rates to keep prices stable.

Nói chung tới nay phải nói là trong cái nghề currency trading này tui học được 1 điều là trước khi các bác này nói chuyện mà trước đó có cái thông tin kinh tế có thể tạo ra chút chút speculation và rumours là cần phải close position và ... ngồi nghe.

No comments: