Tuesday, 25 January 2011

SSI tách tự doanh ra cho công ty quản lý quỹ

Nói chung là xu thế phải vậy, nhưng mà báo giật tít "SSI sẽ không tự doanh từ tháng 6/2011" thật là ... hơi thu hút một chút.

Các công ty ck thị phần thấp thì khó mà làm như vầy, nhưng với thông tư mới thì hoạt động rủi ro cao cũng gặp giới hạn. Năm nay sẽ là một năm về những mô hình kinh doanh CTCK.

No comments: