Friday, 21 January 2011

Khối ngoại tiếp tục đẩy VN-Index

Khối ngoại vẫn đẩy VN-Index

Vấn đề thị trường tăng do một vài mã thì có gì là xấu? Khi mà dòng vốn đổ vào một số lượng cổ phiếu nào đó, thì vẫn là dòng tiền vào. Vấn đề của việc tính chỉ số VN-Index không phản ánh đúng thực tế thị trường phụ thuộc vào tình huống thanh khoản của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng thanh khoản kém.

Bài này bàn 1 trường hợp BVH.

No comments: