Monday, 24 January 2011

Dự trữ ngoại hối VN - Citigroup:13.6 tỷ USD

Theo Citigroup, dự trữ ngoại hối của Việt Nam, yếu tố cho đến nay đã khiến nhiều người lo lắng, giảm xuống 13,6 tỷ USD tính đến cuối năm 2010.

Trong khi đó ở thời điểm cuối tháng 9/2010, dự trữ ngoại hối đạt 14,1 tỷ USD và đạt 23,9 tỷ USD vào năm 2008.

Tháng 12/2010, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thể hiện sự lo lắng rằng dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở mức thấp, tính đến cuối tháng 9/2010 tương đương khoảng 1,8 tháng nhập khẩu.

Còn tổ chức xếp hạng tín dụng Moody nói đến dự trữ ngoại hối giảm dần của Việt Nam như yếu tố chính khiến tổ chức này hạ xếp hạng nợ của Việt Nam vào tháng 12/2010.

No comments: