Thursday, 13 January 2011

Facebook vs Wikipedia

Khi mà Facebook dễ dàng huy động 500 mil từ nhà đầu tư thì Wikipedia gặp khó khăn để huy động mấy chục triệu để phát triển.

Tại sao Wikipedia tiếp tục giữ mô hình non-profit?

Một chút hình dung về hoạt động đàng sau Wikipedia ở đây.

Cái này cần tìm hiểu.

No comments: