Tuesday, 25 January 2011

Vì sao lãi suất USD tăng cao?

Bài này khá chi tiết về phương án kinh doanh chênh lệch hiện nay của các ngân hàng, đơn giản là huy động USD về bán ra thu VND đi cho vay, 1 bài arbitrage rất thông thường. Tuy nhiên nó không được hedge (nhưng hedge thông qua niềm tin là Nhà Nước kềm chế tỷ giá không tăng mạnh)!

No comments: