Monday, 31 January 2011

CTCK: Tết vắng hoa đào

Bài này tiếp tục điệp khúc "VN-Index đi lên do BVH và MSN"

1 comment:

Anonymous said...

Tức là từ nay nên tránh 2 thằng này phải không bác Tuấn? (cười) Bài này của chị Phạm Oanh đó mà. Chúc bác vui vẻ nha.
Giang Thanh