Wednesday, 26 January 2011

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2011

Vài bữa thì đổi dự báo 1 lần. => đừng nên phấn khích :)

Kinh tế Anh quý 4/2010 bất ngờ tăng trưởng âm. => hoan hô bác Cameron.

No comments: