Thursday, 27 January 2011

Lãi suất trông vào CPI tháng 2

Sẽ hạ lãi suất nếu CPI tháng 2 xoay quanh 1.4%.

No comments: