Tuesday, 25 January 2011

IFC và Bank of Nova Scotia sẽ đầu tư vào Vietinbank

Như vậy, nếu trong năm 2011 hợp đồng hợp tác đầu tư chiến lược này được ký kết thì cơ cấu cổ đông của VietinBank sẽ có sự tham gia của hai định chế tài chính nước ngoài lớn là IFC sở hữu 10% vốn điều lệ, Bank of Nova Scotia sở hữu 15% vốn điều lệ, 10% vốn điều lệ thuộc sở hữu của cổ đông trong nước và 65% vốn còn lại thuộc sở hữu Nhà nước.

65% Nhà Nước, vẫn còn khá cao.

No comments: