Wednesday, 5 January 2011

VAFI kiến nghị tăng room cho khối ngoại

VAFI kiến nghị mở room cho nước ngoài.

Theo VAFI, đây là kinh nghiệm một số nước như Thái Lan đang áp dụng hiệu quả, giúp tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, từ đó góp phần bình ổn thị trường tiền tệ.

=> Xin lỗi, Thái Lan bây giờ phải làm ngược lại để chặn vốn nóng ạ. Ngoài ra không biết là ai đã nói là nhờ cái này thì tăng thu hút gián tiếp của Thái Lan, xin cho biết reference. Hay là: khi bạn thấy 1 người cao 1.8m và anh ta bánh bao nhiều thì cho rằng ăn bánh bao nhiều sẽ làm người ta cao 1.8m?

... hoặc cho phép khối ngoại được mua cổ phần tại các doanh nghiệp niêm yết vượt mức 49% nhưng số cổ phần vượt mức 49% này không được quyền biểu quyết. => Bưng cái kinh nghiệm tách bạch cashflow rights với voting rights vào để làm gì vậy? Dual-class structure sẽ rất là problematic. Xin trích 1 conclusion trong bản gốc 1st draft của Kellogg top researchers (khi Schipper ngồi FASB):

Results of both across-sample tests (which explicitly control for factors influencing ownership structure and informativeness) and within-sample tests (which implicitly control for factors associated with ownership structure) show that earnings are generally less informative for dual class firms. We interpret these results as suggesting that the net effect of dual class structures is to reduce the credibility of earnings.

Bản gọt dũa đăng JAE ở đây:

Earnings and dividend informativeness when cash flow rights are separated from voting rights

No comments: