Wednesday, 5 January 2011

Bánh mì VN

Thấy bài này trên blog của TS Trần Hữu Dũng.

Đọc để biết.

Ở nước người ta làm đồ ăn của người ta (sandwich, bread) theo hương vị Việt Nam (bánh mì VN) coi bộ ăn nên làm ra. Có nhiều case như vầy ở nước ngoài. Suy nghĩ mở tiệm bánh mì :)) (chắc giàu hơn làm PhD).

No comments: