Wednesday, 5 January 2011

TQ sẽ nâng giá NDT 5% trong 2011 ?

TQ sẽ nâng giá NDT 5% để kiềm chế lạm phát

Tạm tin vậy, dù gì cũng là báo chính thức của TQ đưa tin.

No comments: