Wednesday, 5 January 2011

VAT của Anh

Nhân một bạn tui hỏi về vụ VAT của Anh tăng từ 17.5 lên 20%, tui post cái này lên luôn. Đó là VAT standard rate tăng lên 20% nhưng mờ có nhiều loại thì vẫn áp VAT 0% và nhiều loại có VAT giảm miễn còn 5%. Cái list đó ở đây.

No comments: