Saturday, 1 January 2011

Lạm phát 2011 - P/v Nguyễn Tiến Thỏa

Lạm phát 2011 - P/v ông Nguyễn Tiến Thỏa (Cục trưởng cục quản lý giá - có liên quan tới vụ qua TQ đóng phim :)) )

No comments: