Friday, 7 January 2011

Công nghệ rẻ từ TQ

Công nghệ rẻ từ TQ

Trong số nhập siêu 2010 thì máy móc chiếm phần lớn. Mặt khác đối tác xuất siêu hàng đầu sang VN cũng là TQ. TQ cấp 1 premium: giá rẻ + linh hoạt trong hậu mãi, xem ra phù hợp cho DN vừa và nhỏ của VN.

No comments: