Thursday, 3 February 2011

Những bóng hồng đằng sau Google và Facebook

Mấy bài này đúng ra nên được đăng ngày quốc tế phụ nữ.

Marissa Mayer - Google

Sheryl Sandberg - Facebook - Ex-Google

Đàn ông viết code, đàn bà kiếm tiền ... :))

No comments: