Thursday, 10 February 2011

Xuất khẩu gỗ sẽ lập kỷ lục mới?

Mai mốt phá rừng đạt kỷ lục, sẽ đem khoe thành tích.

Chính vì vậy, quy hoạch đề ra mục tiêu từng bước giảm nhập khẩu gỗ nguyên liệu, tăng nguồn cung gỗ từ rừng trồng trong nước.

Tuy nhiên, vấn đề làm đau đầu nhiều nhà sản xuất hiện nay chính là giá đầu vào không ngừng tăng lên. Từ nguyên liệu gỗ cho đến các loại vật tư, bao bì đều tăng 10-15%, có loại đến 50-60%.

Cái gì cũng tăng, ai bảo lạm phát không ai chết.

No comments: