Wednesday, 16 February 2011

VN-Index giảm mạnh, mất mốc 510 điểm

Rất nhiều người đang chờ diễn biến này.

Câu hỏi tiếp theo, bà con sẽ chờ bao lâu?

No comments: