Sunday, 6 February 2011

Financial astrology

Bài người quen viết, không dám nói gì về nội dung.

Nhưng cũng phải nói chung thế này, là theo tui biết thì những trường phái truyền thống của technical analysis không đụng gì tới mấy cái này (chắc chắn Murphy không ưa cái này). Tui cũng chưa thấy cái này trong curriculumn thi CMT hay bằng IFTE (trừ khi nó đổi nội dung thi). Cũng giống như academic journal của finance không ưa technical analysis vậy.

Nhưng mà những người không phải pure technicians thì có thể xài whatever để forecast whatever. Chẳng hạn là đo độ ẩm để đoán thị trường thì cũng có thể data mine ra được 1 số period có correlation cực cao giữ độ ẩm và tỷ suất sinh lợi ! Technical charts có thể combine whatever có thể biểu diễn thành 1 index hay 1 rule để make a claim!

Mỗi thứ đều có lý do để tồn tại. Và phần lớn những ai chỉ trích 1 cái phương pháp khác là vì họ không hiểu rõ về cái đó và có thành kiến. Ngoài một số ít research nghiêm túc về technical analysis của Andrew Lo, phần lớn research paper về technical analysis là những journal article chỉ trích technical analysis chỉ vì ... họ hiểu quá ít ỏi về cái lĩnh vực đó và thiết kế research design không phù hợp. Tui thường phải rất kềm chế khi phải ngồi nghe nhiều academics chỉ trích technical analysis mà không nói gì. Cho nên tui không dám nói gì về financial astrology khi mà tui không biết gì về nó. Nhưng tui biết có Fengshui team ở các big IBs! Marketing issue - Meet the customer demand.

Nhưng mà cũng cần nhận ra là không phải cái gì liên quan đến seasonal là do financial astrology. Nó có thể là do market structure tạo ra thôi, ví dụ "Sell in May and go away" thì có nhiều bằng chứng là do pattern nghỉ hè, hoặc July effect ở 1 số nước là do tax credit.

Điểm đáng lo là phần lớn người ta lại học xài những thứ mà người ta không hiểu gì nhiều để combine với nhau thành 1 cái gì đó MỚI và kết quả là ... DISASTER! 1 số case thành công trong 1 giai đoạn là do self-fulfilling và do hindsight bias, do đó chỉ benefit 1 số ít và làm hại 1 số đông (đa số là người ... bắt chước)! :)

Quan trọng là đừng mang quá nhiều thứ để gắn cho nó cái mác là Technical Analysis rồi xài nó, rồi sau đó lại chỉ trích Technical Analysis chỉ vì những thứ đó không áp dụng được cho bạn. Do what you know best.

1 comment:

Anonymous said...

Lâu mới thấy bạn Tuấn viets dài thế. Thanks!