Wednesday, 23 February 2011

CPI tháng 2 tăng khoảng 2%

Như vậy cuối cùng công bố CPI ở mức 2%, gần bằng số bình quân của nhiều năm qua nhưng cao hơn của 2009 và 2010.

Vì vậy thông tin tăng lãi suất của NHNN có thể là 1 cách để trấn an dư luận trước khi con số này được công bố.

Thông thường CPI tháng 3 và các tháng quý 2 thấp. Có lẽ sẽ có người đòi hạ lãi suất.

Bài này nhắc nhở chúng ta là yêu cầu giảm lãi suất là yêu của của chính phủ. Bây giờ là tạm gác một bên thôi. Tháng 5 sắp tới, Thống đốc cũng phải quan tâm tới sự ủng hộ của các bên.

Năm nay nhiều thú vị.

No comments: